Zgłoszenie do Żoliborskich Mistrzostw Młodzików i Młodzików Starszych

Imię i nazwisko zgłaszającego (wymagane)

Nazwa klubu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Niniejszym zgłaszam udział następujących zawodników:

Imię i nazwisko ...............................................................................rocznik................
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003
 2001 2002 2003