Informacje dotyczące rejestracji zawodników oraz uczestnictwa w „Biesiadzie Łuczniczej”

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do startu drogą mejlową na adres: info@luksport.pl

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • imię i nazwisko
 • kraj
 • nazwę klubu lub określenie: niezrzeszony
 • kategorię wiekową zgodną z regulaminem (30+, 40+, 50+, 60+,70+, 80+ lub open w przypadku łuków barebow)
 • datę urodzenia
 • konkurencję (rodzaj łuku czyli: olimpijski lub bloczkowy lub barebow)
 • ewentualnie w celu ułatwienia kontaktu numer telefonu

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnym mejlem.

Opublikowana na stronie zawodów lista startujących zawodników będzie systematycznie uzupełniana. Prosimy jednak o cierpliwość, pojawienie się nazwiska może zająć nam trochę czasu 🙂

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15.08.2019 r., do godziny 24:00.

Opłata startowa dla osób zgłoszonych po tym terminie wyniesie 100 zł.

Imprezy towarzyszące

Wieczorna Biesiada Łucznicza

Jak co roku, serdecznie zapraszamy na „Biesiadę Łuczniczą”, która odbędzie się w sobotni wieczór 31 sierpnia, w  GOSPODZIE  PODLASKIEJ znajdującej się na terenie hotelu „Borowinowy Zdrój”. Koszt biesiady to 100 zł od osoby, bez alkoholu, który będzie można nabyć w barze we własnym zakresie.  Cena uczestnictwa osoby towarzyszącej to również 100 zł. Początek biesiady godz. 19:30, zabawa potrwa do godz. 2:00.  O dobry nastrój zadbają również Mastersi ale w innej dyscyplinie – oczywiście muzycznej – czyli zespół The Old  Dziad$, który gra muzykę, przy której można potańczyć i wspólnie pośpiewać. Gwarantujemy dobrą zabawę!

MENU BIESIADNE:

– Zupa drwala z czerwoną fasolą

– Kiszka i babka ziemniaczana

– Bigos po staropolsku

– Karkówka po staropolsku

– Ziemniaki opiekane

– Surówka z kiszonej kapusty

– Sałatka z selera

– Wybór pieczywa

Posiłki nielimitowane  podane w bemarach,  samoobsługa.

Napoje zimne:

– Podpiwek, soki owocowe, woda mineralna z cytryną – nielimitowane.

Słodki stół:

– Kawa, wybór herbat, ciasto domowe – 3 rodzaje: babka cytrynowa, keks, rolada makowa.

Wpłaty za biesiadę na konto: Millennium Bank Oddział Białystok nr 13 1160 2202 0000 0001 8099 0736 Mirosław Dzienis. Możliwość wpłaty gotowką przy spotkaniu na zowodach. W razie pytań proszę dzwonić 609180185. W tytule przelewu proszę wpisać: ,,Biesiada Łucznicza”31.08.2019  i liczbę osób.

Przeczytaj klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Dane Uczestników zawodów są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym:

 • Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, wpisane do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. REGON 143337881, KRS 0000386636, NIP 525-251-15-82

 • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: marymont@marymont.waw.pl

 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
  • Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach organizacji zawodów, podstawą jest dokonanie rejestracji do startu w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters w łucznictwie.
  • wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;
 • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

 • Okres przechowywania

Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” nie będzie przechowywało Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. 

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 • na podstawie zawartej transakcji\umowy – co do zasady przez okres 10 lat lub przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 • Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych. Rejestrujemy je tylko na użytek własny – jedynie do realizacji naszych zadań. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, IT, prawne. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe których jesteśmy administratorem, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.