1. Cel zawodów

Wyłonienie Mistrzów Polski MMPM na 2019 r.

Popularyzacja łucznictwa jako dyscypliny dla osób w każdym wieku

Międzypokoleniowa integracja środowiska łuczniczego

2. Termin

31.08-1.09.2019 r.

3. Miejsce rozgrywania zawodów:

Supraśl, stadion przy  ul Konarskiego 7

4. Organizatorzy

U.K.S.HUBAL BIAŁYSTOK ,

U.K.S. PUSZCZA SUPRAŚL,

K.S.LEW KRYNKI

Podlaski Związek Łuczniczy

Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”

5. Uczestnictwo

Do zawodów mogą zostać zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki powyżej 30 roku życia – urodzeni w 1989 r. i starsi. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy z Polski i zagranicy.

Zawody rozegrane zostaną w pięciu kategoriach wiekowych oraz w kategorii Barebow Open:

 • Kategoria 30+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1989 i starsi
 • Kategoria 40+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1979 i starsi
 • Kategoria 50+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1969 i starsi
 • Kategoria 60+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1959 i starsi
 • Kategoria 70+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1949 i starsi
 • Kategoria 80+ – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1939 i starsi
 • Kategoria Barebow Open – zawodnicy i zawodniczki open urodzeni w 1989 i starsi

6. Konkurencje

 • Kategoria 30+
  Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje pojedynki – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
  łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 strzał; eliminacje – pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
 • Kategoria 40+
  Indywidualna Olimpijska Runda WA, łuki klasyczne – kwalifikacje 2×70 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje pojedynki – 70 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
  łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m do tarczy według regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), 12 serii z 6 strzał; eliminacje – pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
 • Kategoria 50+
  Indywidualna runda łuki klasyczne – kwalifikacje 2×60 m, 12 serii z 6 strzał do tarczy 122 cm, eliminacje pojedynki – 60 m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
  łuki bloczkowe – kwalifikacje 2×50 m, 12 serii z 6 strzał, do tarczy wg. regulaminu WA 6 pierścieni (od 5 do 10), eliminacje pojedynki – 50m, oddzielnie kobiety i mężczyźni
 • Kategoria 60+
  Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m; łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, pojedynki na 50 m. Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni.
 • Kategoria 70+
  Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 2×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m; łuki bloczkowe kwalifikacje: 2×50 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, pojedynki na 50 m. Klasyfikacja oddzielnie łuki klasyczne i łuki bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni.
 • Kategoria 80+
  Kwalifikacyjna Runda łuki klasyczne: 1×30 m, 12 serii z 3 strzał do tarczy 122 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m;

Uwaga!

W kategoriach 60+, 70+ i 80+ nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki czynnie uprawiający łucznictwo, którzy w ciągu poprzedniego oraz bieżącego roku wzięli udział w zawodach ogólnokrajowych (z wyjątkiem Międzynarodowych Mistrzostw Polski Weteranów). Ci zawodnicy mogą startować w kategoriach 40+ lub 50+.
Każdy zawodnik ma prawo podjąć decyzję o starcie w kategorii młodszej wiekowo niż określona przez rok urodzenia.

 • Kategoria Barebow Open
  Kategoria rozegrana zostanie wspólnie dla kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe. Dopuszczone zostaną gołe łuki (bez celownika, klikera, stabilizatorów oraz amortyzatorów), Dopuszcza się użycie tylko krótkich stabilizatorów o maksymalnej długości 13 cm – stabilizator nie może być wyposażony w żadne dodatkowe akcesoria czy amortyzatory wstrząsów. Dozwolony osprzęt to podstawka pod strzałę i buton. Runda kwalifikacyjna: 2×30 m, 6 serii z 6 strzał do tarczy 80 cm, czas serii 4 min, runda eliminacyjna pojedynki na 30 m; Klasyfikacja wspólna dla kobiet i mężczyzn.

7. Tytuły i wyróżnienia:

Oddzielnie łuki klasyczne i bloczkowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni. W każdej z kategorii wiekowych oraz kategorii barebow wyłonieni zostaną i otrzymają tytuły:

 • I miejsce – Międzynarodowy Mistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2019
 • II miejsce – Międzynarodowy I Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2019
 • III miejsce – Międzynarodowy II Wicemistrz Polski Masters (w danej kategorii) na rok 2019
 • Za miejsca I-III wręczone zostaną medale – odpowiednio: złoty, srebrny, brązowy Za miejsca I-VIII wręczone zostaną dyplomy

8. Opłata startowa

80 zł od zawodnika płatna u organizatora gotówką przed rozpoczęciem zawodów.  Opłata startowa nie zawiera opłat za udział w imprezach towarzyszących.

9. Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową do dnia 15.08.2019 r., do godziny 18:00 na adres e-mail: tinahet.am@gmail.com . Opłata startowa dla osób zgłoszonych po tym terminie wynosi 100 zł.