30.08.2019 r.

godz. 17:00 – 19:00

trening oficjalny, przyjmowanie opłaty startowej, zakończenie rejestracji zawodników


31.08.2019 r.

godz. 09:30 – 10:00

otwarte tory dla:

 • kobiety łuki olimpijskie +30, +40, +50
 • mężczyźni łuki bloczkowe +30, +40, +50, +60
 • kobiety łuki bloczkowe +30, +40, +50
 • kategoria Barebow

10:15 – 12:30

kwalifikacje 2 x 70 m dla:

 • kobiety łuki olimpijskie +30, +40, +50

kwalifikacje 2 x 50 m dla:

 • kobiety łuki bloczkowe +30, +40, +50, +60
 • mężczyźni łuki bloczkowe +30, +40, +50, +60

kwalifikacje 2 x 30 m dla:

 • kategoria Barebow Open

13:15

ceremonia otwarcia zawodów

14.00-14:30

otwarte tory dla:

 • mężczyźni łuki olimpijskie +30, +40, +50, +70, +80
 • kobiety łuki olimpijskie +60, 70+, +80

14:45-17:00

kwalifikacje 2 x70 m dla:

 • mężczyźni łuki olimpijskie +30, +40, +50

kwalifikacje 2 x 30 m dla:

 • kobiety łuki olimpijskie +60, +70
 • mężczyźni łuki olimpijskie +60, +70

kwalifikacje 1 x 30 m dla:

 • kobiety łuki olimpijskie +80
 • mężczyźni łuki olimpijskie +80

19:30

rozpoczęcie Biesiady Łuczniczej


1.09.2019 r.

godz. 09.30-10:00

otwarte tory dla wszystkich kategorii

10:00

strzelanie rund eliminacyjnych i finałowych

15.00

Ceremonia zakończenia zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie zawodów.