18.08.2018

L.P. Imię Nazwisko Kraj kategoria wiekowa płeć łuk
1 Tomasz Przedwojewski PL 30+ M OL
2 Maciej Gacy PL 30+ M OL
3 Rafał Dryzmer PL 40+ M OL
4 Tadeusz Jurczewicz PL 40+ M OL
5 Stanisław Junczyk PL 40+ M OL
6 Rafał Lis PL 40+ M OL
7 Sławomir Bątkiewicz PL 40+ M OL
8 Krzysztof Futyma PL 40+ M OL
9 Robert Kowalski PL 40+ M OL
10 Marek Lewandowski PL 40+ M OL
11 Petyo Kishev Cz 50+ M OL
12 Zdenek Zapletał Cz 50+ M OL
13 Wacław Siuta PL 50+ M OL
14 Jan Jankowski PL 50+ M OL
15 Paweł Ścichowski PL 50+ M OL
16 Andrzej Wiącek PL 50+ M OL
17 Adam Goliński PL 50+ M OL
18 Krzysztof Kotwas PL 50+ M OL
19 Wojciech Pękalski PL 50+ M OL
20 Roman Pękalski PL 50+ M OL
21 Zbigniew Austyn PL 50+ M OL
22 Henryk Szylberg PL 60+ M OL
23 Krzysztof Łończuk PL 60+ M OL
24 Zygmunt Walecki PL 60+ M OL
25 Marian Gozdek PL 60+ M OL
26 Witold Kostkowski PL 60+ M OL
27 Ryszard Stuglik PL 60+ M OL
28 Tomasz Kubas PL 60+ M OL
29 Tomasz Pytlak PL 60+ M OL
30 Grzegorz Bogusławski PL 60+ M OL
31 Marek Misztal PL 60+ M OL
32 Janusz Niedzielski PL 60+ M OL
33 Jan Kulinowski PL 70+ M OL
34 Jan Popowicz PL 70+ M OL
35 Tomasz Leżański PL 70+ M OL
36 Petr Kaspar Cz 70+ M OL
37 Stefan Pruszkowski PL 80+ M OL
1 Anna Paczuska PL 30+ K OL
2 Maja Banaszewska-Dudek PL 30+ K OL
3 Ewa Sobieraj PL 40+ K OL
4 Joanna Austyn PL 40+ K OL
5 Gabriela Kupidło PL 50+ K OL
6 Agnieszka Golińska PL 50+ K OL
7 Jagienka Król PL 50+ K OL
8 Krystyna Krzyżanek PL 60+ K OL
9 Henryka Wiącek PL 60+ K OL
10 Anna Świeczak PL 60+ K OL
11 Jadwiga Wilejto PL 60+ K OL
1 Robert Byjoś PL 40+ M OL, BB
2 Ryszard Stach PL 60+ M OL, BB
3 Zofia Zajdel PL 60+ K OL, BB
1 Hubert Krasnowski PL 40+ M BB
2 Tomasz Posiadeł PL 40+ M BB
3 Józef Karkoszka PL 50+ M BB
4 Leszek Wójcik PL 50+ M BB
5 Piotr Dras PL 50+ M BB
6 Jerzy Dietrych PL 60+ M BB
7 Vaclav Burijanek Cz 60+ M BB
1 Katarzyna Dubiel PL 40+ K BB
2 Małgorzata Walawska PL 50+ K BB
3 Regina Karkoszka PL 50+ K BB
1 Paweł Gałka PL 30+ M Compound
2 Stanisław Łukasik PL 30+ M Compound
3 Roman Franik PL 40+ M Compound
4 Łukasz Woroniecki PL 40+ M Compound
5 Bogusław Pilcicki PL 40+ M Compound
6 Sebastian Zieliński PL 40+ M Compound
7 Grzegorz Bogusławski PL 50+ M Compound
8 Cezary Sobieraj PL 50+ M Compound
9 Jan Bródka PL 50+ M Compound
10 Mirosław Huzar PL 50+ M Compound
11 Ryszard Tarasiuk PL 60+ M Compound
12 Paweł Kieruzel PL 60+ M Compound
13 Krzysztof Bień PL 60+ M Compound
14 Wojtek Kukla DE 60+ M Compound
15 Henryk Skrzypek PL 80+ M Compound
1 Ewa Huzar PL 50+ K Compound